2010
------------------------------------------------------------------------------------

///// KONFRONTATIONEN NICKELSDORF 2010

15 - 18th JULY (4 days!) CURATED BY Mats Gustafsson & Hans Falb ------------------------------------------------------------------------------------ SUNDAY JULY 18 / Jazzgalerie: Barcelona Series Sven-Åke Johansson - drums Axel Dörner - trumpet Andrea Neumann - inside piano (Foto-Credits: Elvira Faltermeier) Barcelona Series Andrea Neumann Axel Dörner Sven-Åke Johansson ------------------------------------------------------------------------------------